Subnavigatie

Strakke begeleiding, soepele implementatie

Niemand zit te wachten op meerwerk, cq. meerkosten. Daarom is het belangrijk dat de leverancier zich houdt aan het Programma van Eisen. Om daar zeker van te zijn, kunt u AV-Adviesbureau inschakelen voor de projectbegeleiding.

Het komt nogal eens voor dat een leverancier moet afwijken van het Programma van Eisen. En dan krijgt u alternatieven aangeboden die niet altijd in uw voordeel zijn.

Wij werken voor ú!

Door AV-Adviesbureau in te schakelen als projectbegeleider ervaart u de volgende voordelen:

  • Wij wonen alle overlegmomenten bij die u heeft met de leverancier;
  • Waar nodig voeren we overleg met andere specialisten;
  • Wij bewaken de inhoud van het Programma van Eisen;
  • Wij zorgen ervoor dat de leverancier zijn afspraken nakomt;
  • Wij bewaken het proces en de planning;
  • Bij onvoorziene wijzigingen zorgen wij voor een oplossing in uw voordeel.
Met onze strakke projectbegeleiding verzekert u zich ervan dat projecten op tijd worden opgeleverd en hoge meerkosten worden voorkomen.
Naar Kwaliteitscontrole

Case gemeente Opsterland

Voor de gemeente Opsterland mochten wij het gehele proces, inclusief projectbegeleiding, uitvoeren.

Lees de gehele case

Wij werken onder andere voor:

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Maak dan meteen een vrijblijvende afspraak!

Contact