Case Juridische faculteit

Radboud Universiteit Nijmegen

Radboud Universiteit Nijmegen heeft voor de nieuw te bouwen Juridisch faculteit (Het Grotiusgebouw) audiovisuele apparatuur nodig. De inkoper belde AV-Adviesbureau met de vraag of we de universiteit konden ontzorgen bij de Europese aanbesteding.

AV-Adviesbureau heeft allereerst de wensen m.b.t. de audiovisuele apparatuur in kaart gebracht. In een adviesrapport hebben we de Radboud Universiteit geïnformeerd over wat er allemaal mogelijk was op basis van hun wensen en budget. Aan de hand van keuzes die men heeft gemaakt binnen de organisatie, zijn we tot een vast omlijnd plan gekomen.


Bestek en Programma van Eisen

Total Cost of Ownership gedurende 4 jaar was voor ons een belangrijk punt bij het ontwerp van de installatie. Aan de hand van het adviesrapport is vervolgens een bestek en een Programma van Eisen opgesteld. In het bestek is exact omschreven waar de apparatuur per ruimte geplaatst moest worden middels positietekeningen per ruimte. Verder is er een principe schema gemaakt van de av-installaties per ruimte. In het PvE werd puntsgewijs omschreven wat de eisen waren betreffende functionaliteit van de audiovisuele apparatuur per ruimte. Verder werden in het PvE de minimale technische eisen t.a.v. de apparatuur omschreven. Er werd ingestoken op een AV installatie met een economisch meest voordelige prijs op basis van Total Cost of Ownership gedurende 4 jaar. Er werd voor 40% op prijs beoordeeld en voor 60% op kwaliteit.


Beoordelen van inschrijvingen

Voor de beoordeling op kwaliteit deed AV-Adviesbureau een voorstel. Er werd o.a. beoordeeld op de beschrijving van het proces van opdracht tot oplevering (PvA) incl. planning, verder werd er beoordeeld op het trainingsvoorstel, een risico analyse, een SLA en een EASE berekening betreffende de voorgestelde audio installatie in de grote collegezaal. Er werd exact omschreven op welke punten beoordeeld ging worden om de objectiviteit de bewaken. Ook voor de competentie eisen hebben we een voorstel gedaan. Av-Adviesbureau heeft tevens zitting gehad in de beoordelingscommissie en een gunningsadvies afgegeven.


Projectbegeleiding

Zodra de AV-leverancier geselecteerd was, is Av-Adviesbureau gevraagd om de gehele implementatie te begeleiden. We hebben, samen met de AV-leverancier, bouwvergaderingen bijgewoond en waren betrokken bij overleg met o.a. de interieur architect, ICT, de architect, de E-installatie adviseur, etc. Onze belangrijkste rol hierbij is het bewaken van de gemaakte afspraken, zoals die vastgelegd waren in het bestek en PvE. Uiteindelijk heeft AV-Adviesbureau de av-installaties in een tweetal vooropleveringen beoordeeld op basis van het bestek en het PvE. Na het oplossen van de restpunten heeft de finale eindoplevering plaatsgevonden.


Resultaat: scherpe inschrijvingen en beperkt meerwerk

In dit project is AV-Adviesbureau van begin tot eind betrokken geweest. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen:

  • er is een audiovisuele installatie geleverd die voldoet aan de eisen en wensen van de klant,
  • er is zeer scherp ingeschreven, op zowel apparatuur als op het SLA (ruim beneden bruto calculatie),
  • door onze rol als projectbegeleider is het meerwerk beperkt gebleven tot rond 1% op basis van de aanbieding van de AV-leverancier.
Terug naar portfolio

Wij werken onder andere voor:

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Maak dan meteen een vrijblijvende afspraak!

Contact