Wij werken o.a. voor:

Bedrijfscase

Groninger Forum

Het Groninger Forum is een nieuw pand in de binnenstad van Groningen met 5 bioscoopzalen, een auditorium, een Atrium met een LED screen, een bibliotheek, een museum, horeca voorzieningen, etc. Veel ruimtes en specifieke apparatuur worden met elkaar verbonden via een glasvezel infrastructuur op beeld en geluid uit te kunnen wisselen.

In opdracht van het Groninger Forum hebben we een adviesrapport en een ontwerp voor de nieuwe audiovisuele installaties in het nieuwe Groninger Forum gerealiseerd. Op basis van dit advies, het ontwerp en de raming heeft men keuzes gemaakt die zijn vertaald in een bestek voor een openbare Europese aanbesteding. We waren tevens betrokken bij het bouwproces en de voorzieningen die aangebracht moesten worden m.b.t. de audiovisuele voorzieningen. AV-adviesbureau heeft een compleet uitgewerkt kabelplan gerealiseerd aangezien de bekabeling door het bouwbedrijf aangelegd moest worden voordat de av-leverancier bekend was.

Bedrijfscase

Yarden

Voor Yarden hebben we een adviesrapport gerealiseerd betreffende de audiovisuele installaties in een aantal crematoria. We hebben de problemen in kaart gebracht en hebben aanbevelingen gedaan om problemen in de toekomst te voorkomen. De aanbevelingen zijn opgevolgd en men is momenteel zeer tevreden over de audiovisuele installaties.

Bedrijfscase

Culturele Vereniging Orvelte

AV-Adviesbureau heeft een advies traject verzorgd voor C.A.V.O. (Culturele Vereniging Orvelte). De multimedia installatie in het bezoekerscentrum moest een up-grade ondergaan. We hebben voor hen een offerte aanvraag geformuleerd. Vervolgens hebben we drie bedrijven geselecteerd die deze complexe installatie zouden kunnen upgraden en servicen. Op basis van de inschrijvingen hebben we een gunningsadvies opgesteld voor de economisch beste aanbieding. 

Wij werken onder andere voor:

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Maak dan meteen een vrijblijvende afspraak!

Contact