Subnavigatie

Een objectief uitgangspunt voor het complete traject

In ons adviesrapport brengen we exact in beeld hoe de ideale, op maat uitgevoerde audiovisuele installatie eruit moet zien. AV-Adviesbureau maakt altijd eerst een grondige inventarisatie van de huídige en de gewénste situatie. Voor ons zijn gebruikerswensen altijd leidend! Zij moeten er immers mee werken.

Trendanalyse

In ons adviesrapport is altijd aandacht voor een trendanalyse. Hierin laten we zien welke actuele mogelijkheden er op het gebied van audiovisuele middelen zijn en welke het best passen bij uw organisatie. In speciale gevallen voeren we ook een marktverkenning uit om meer inzicht in de branche en de middelen te kunnen verschaffen. In het adviesrapport staat uiteindelijk de gewenste installatie omschreven met meerdere keuzemogelijkheden voor de organisatie.

Total cost of ownership

De keuzes worden gemaakt op basis van kwaliteit, functionaliteit en prijs. Wat de prijs betreft, letten we in het bijzonder op de ‘total cost of ownership’ voor meerdere jaren. Uw aanschaf moet dus niet alleen dit jaar, maar over meerdere jaren een gunstige prijsstelling kennen.

Breed gedragen keuze

Tijdens het bespreken van het adviesrapport geeft AV-Adviesbureau altijd aan welke keuze het best uitvalt voor uw organisatie. Maar de uiteindelijke keuze is toch echt aan uw organisatie zelf. Wordt de keuze breed gedragen, dan zal dit later tot weinig discussie leiden over de uiteindelijke installatie.

Basis voor bestek

Zodra het adviesrapport klaar en goedgekeurd is, beginnen we met het schrijven van het bestek.

Wij werken onder andere voor:

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Maak dan meteen een vrijblijvende afspraak!

Contact