Meerdere zalen, één systeem

Technische Universiteit Eindhoven

Voor de Technische Universiteit Eindhoven heeft AV-Adviesbureau een adviesrapport geschreven, een Europese aanbesteding uitgeschreven en de uiteindelijke uitvoering begeleid.


Vraag

Door de enorme instroom aan nieuwe studenten, is er een capaciteitsprobleem ontstaan. Het ontbreekt aan ruimtes die groot genoeg zijn om grote groepen studenten tegelijk college te geven. Daarom wil men diverse slave zalen inrichten. Dit betekent dat studenten weliswaar verspreid zijn over diverse ruimtes, maar met beeld en geluid zijn ze gekoppeld aan de hoofdzaal waar docenten hun colleges geven. In de slave zalen kan men ook vragen stellen aan de docenten in de hoofdzaal. Vergelijk het een beetje met skypen, maar dan op een veel grotere schaal en van een veel betere kwaliteit.


Aanpak

Na een grondige inventarisatie van de wensen van TU-Eindhoven deed AV-adviesbureau onder meerdere fabrikanten onderzoek naar hun apparatuur en distributiesystemen. We voorzagen hen o.a. van een functionele omschrijving en een principeschema, zodat zij voorstellen voor systeemtekeningen konden maken en bijbehorende begrotingen leveren. Op basis van deze begrotingen hebben we ons plan zowel inhoudelijk als financieel onderbouwd. Na het adviesrapport heeft AV-Adviesbureau de opdracht gekregen voor de verzorging van de Europese aanbestedingen. Er is naast een omschrijving van de oude en ideale situatie en o.a. principeschema's, een Programma van Eisen aangeleverd met ruim 1400 functionele eisen en mininale technische specificaties. Hierdoor kregen de inschrijvers een zeer goed beeld van de wensen van de klant. Eén inschrijver gaf zelfs een compliment voor de duidelijkheid van het bestek.


Voordeel voor de klant

Onze werkwijze bood de opdrachtgever diverse keuzemogelijkheden en bijbehorende begrotingen. Het hele traject was open en transparant. AV-adviesbureau baseerde haar ontwerp voor de digitale infrastructuur op de nieuwste digitale technieken voor distributie van digitale PC (presentatie)signalen, camera signalen en audio signalen. In de keuze voor materialen en apparaten is rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen zodat daar gemakkelijk op geanticipeerd kan worden. 


Uitvoering

Via matrixswitchers (met  touchpanel-bediening) kunnen geluid- en beeldsignalen naar alle gewenste zalen gestuurd worden. Uitgangspunt was dat alle zalen lokaal zouden kunnen blijven functioneren indien het hoofdsysteem zou uitvallen. Vanuit een centrale Control Room zijn alle zalen te benaderen. Het is mogelijk om de bediening in elke zaal over te nemen en de camera’s te bedienen. De camera’s kunnen geschakeld worden door middel van een HD videomixer. Zalen zijn stuk voor stuk aan elkaar te koppelen en er kan centraal een weblecture recording plaatsvinden. Vanuit de Control Room is men ook in staat om videoconference sessies in de collegezalen te faciliteren.


Specificaties

  • HDBaseT-systeem voor de digitale distributie van het presentatie- en camerasignaal 
  • HD/SDI systeem voor een deel van de digitale camerasignaal-distributie
  • AVB (Audio Video Bridging)-systeem voor de digitale audiosignaaldistributie
  • Glasvezelkabel voor distributie van alle signalen tot aan collegezaalniveau (glasvezels via tubes ingeblazen zodat men - mocht dat in de toekomst nodig zijn-  gemakkelijk extra glasvezelkabels kan aansluiten)
  • SFTP bekabeling voor verzending van lokaal niveau signalen

Resultaat

Dankzij de inzet van AV-adviesburau beschikt de TU/e nu weer over een gebouw dat qua mogelijkheden op AV-gebied klaar is voor de toekomst. Door medewerkers wordt de gebruiksvriendelijkheid gewaardeerd, terwijl gebruikers zoals docenten en studenten zeer enthousiast zijn over de kwaliteit en functionaliteit die het systeem biedt.

Monique Kuyck (Hoofd Operational Services TU/e – Dienst Interne Zaken)

"Als TU/e waren we op zoek naar een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van AV-voorzieningen. Via via zijn we uitgekomen bij AV-Adviesbureau. Zij hebben ons uitstekend begeleid en geadviseerd gedurende de onderzoeksfase naar de digitalisering van het Auditorium, één van de belangrijkste onderwijsgebouwen van onze Universiteit, maar ook tijdens de aanbesteding en implementatie. Aangezien de aanbesteding ook het beheer en onderhoud van het nieuwe systeem - in de vorm van een SLA - omvatte, is de service voor de komende jaren gewaarborgd."


Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Maak dan meteen een vrijblijvende afspraak!

Contact

Wij werken onder andere voor: