Ondersteuning bij aanbestedingen audiovisuele middelen


Aanbestedingen zijn complexe processen en er bestaan diverse aanbestedingsmethodes. Het gaat (bijna) altijd om (zeer) grote investeringen en lange termijn afspraken. Een goede werkwijze is dan cruciaal. AV-Adviesbureau kan u daarbij ondersteunen en veel werk uit handen nemen. We zorgen dat u de financiën in de hand houdt, binnen het budget blijft en we zijn alert op meerwerk.

Meerwaarde van een externe deskundige


Het inschakelen van een externe adviseur werkt vaak zeer positief in het aanbestedingstraject.
AV-Adviesbureau wordt door de aanbestedende partij direct als deskundig gesprekspartner beschouwd. Daarnaast kan AV-Adviesbureau het interne implementatieproces versoepelen omdat we geen partij zijn in de organisatie. Uiteraard hebben we wel oog voor álle gebruikers binnen de organisatie zodat de aanbesteding breed gedragen wordt. Planning, financiën, leverancierskeuze (bij meervoudig onderhandse aanbestedingen), enzovoort, kunt u met vertrouwen aan ons overdragen.

Kies de juiste aanbestedingsmethode

Gunning op prijs
Puur en alleen offertes uitvragen op basis van gunning op prijs (de goedkoopste aanbieding). Deze aanbestedingsmethode komt steeds minder voor en wordt eigenlijk alleen nog door niet aanbesteding plichtige organisaties of bedrijven toegepast.

Onderhandse aanbesteding
Hierbij wordt een offerte gevraagd aan één partij. Dit is voor aanbesteding plichtige organisaties alleen mogelijk onder een bepaald bedrag.

Meervoudig onderhandse aanbesteding
Dit komt het meest voor. Dit is voor aanbesteding plichtige organisaties verplicht om, boven een bepaald bedrag en onder het grens bedrag voor een Europese aanbesteding, toe te passen.

(Openbare) Europese aanbesteding
Dit is voor aanbesteding plichtige organisaties verplicht om, boven het grens bedrag voor een Europese aanbesteding, toe te passen.

EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving)
Dit komt momenteel het meest voor. Hierbij wordt deels op prijs en deels op kwaliteit gegund. Het percentage prijs versus kwaliteit wordt bepaald door de complexiteit van de AV-installatie en de kwaliteit (service) die verlangd wordt van de opdrachtnemer (het AV bedrijf).

BVP (Best Value Procecurement)
Hierbij wordt gezocht naar de AV-leverancier die het meest geschikt is voor de opdracht en het best past bij de opdrachtgever. Het is een nieuwe manier van aanbesteden waarbij heel veel verwacht wordt van de opdrachtnemer. AV-Adviesbureau begeleidt dit proces als inhoudelijk deskundige en realiseert een bestek waarin de ideale situatie duidelijk omschreven is. Dit is nodig om de aanbieder in staat te stellen een juiste calculatie te maken.

Wij werken onder andere voor: