Provincie Noord-Brabant

Probleem
Realisatie advies en bestek voor openbare Europese aanbesteding voor een bedrijf die apparatuur verhuurt en diensten levert voor de evenementen binnen het Provinciehuis en de evenementen waar de Provincie Noord-Brabant bij betrokken is.

Aanpak en uitvoering
Uitgebreid onderzoek incl. interviews naar de eisen wensen van de provincie Noord Brabant t.a.v. een nieuwe leverancier voor het faciliteren van de evenementen van de Provincie met licht, geluid, projectie inclusief op- en afbouw en bediening. Realisatie bestek voor openbare Europese Aanbesteding op basis van wensen en eisen inclusief een prijsinvulformulier en een uitwerking voor de beoordeling op kwaliteit. Ik heb tevens meegedraaid in het beoordelingsteam.

Uitkomst
De Provincie Noord Brabant is zeer tevreden met de huidige leverancier Hoevenaars die alle evenementen met licht beeld en geluid faciliteert voor de Provincie. AV-Adviesbureau heeft hierna nog meerdere adviesopdrachten voor de Provincie Noord-Brabant uit mogen voeren.

Terug naar portfolio

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Maak dan meteen een vrijblijvende afspraak!

Contact

Wij werken onder andere voor: