Case: Een moderne Statenzaal

Provincie Drenthe

Enkele jaren gelden heeft de provincie Drenthe de Statenzaal vernieuwd. AV-Adviesbureau is benaderd voor advies voor de audiovisuele installatie en inrichting.


Adviesgesprekken en Programma van Eisen

Hans heeft ons bij de het opnieuw inrichten van de Statenzaal m.b.t. de audio-visuele middelen geadviseerd bij het opstellen van het programma van eisen, de keuze van de AV-Middelen in samenspraak met de leverancier, de realisatie en de oplevering. Hans was een prettige partner om mee samen te werken mede door zijn grote deskundigheid en persoonlijke omgang. Mede dankzij zijn inbreng kan de Provincie trots zijn op de nieuwe AV-installatie.

Wieger Wuite, Senior Projectmanager bij Grontmij

Op basis van een aantal adviesgesprekken hebben wij een Programma van Eisen geschreven. In dit document kwamen alle mogelijke aspecten die een rol spelen bij de audiovisuele invulling van een moderne Statenzaal aan de orde kwamen. De provincie Drenthe kreeg diverse keuzes voorgelegd, waarbij per keuze de voor en tegens goed werden omschreven.

Op basis van dit adviesrapport was de Provincie in staat om een audiovisuele installatie samen te stellen, die perfect was afgestemd op de functionele en kwalitatieve wensen, eisen en de mogelijkheden van de zaal. Tevens is er aandacht besteed aan diverse duurzaamheidsaspecten en richtlijnen van de overheid, zoals een ringleiding voor slechthorenden. Op basis van hiervan hebben wij de verschillende eisen voor de leverancier geformuleerd.

Terug naar portfolio

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Maak dan meteen een vrijblijvende afspraak!

Contact

Wij werken onder andere voor: